Üretim Programı

Kalıp çelik üretimi

Tüm Soğuk İş, Sıcak İş ve Plastik Kalıp çelikleri için iki temel üretim rotası izlenmektedir.

  • Temel üretim elektrik ark fırını:
    • Bu üretim aynı zamanda, cüruf giderme, pota alaşımlandırma, vakumda gaz giderme ve ingot döküm işlemlerini içerir.
  • ESR (Elekto cüruf altı ergitme): Elektrik ark fırını sonrası elde edilen ingotlar elektro cüruf altında tekrar ergitilerek daha yüksek temizlikte çelik üretimi gerçekleştirilir.

Günümüzde, bu iki ana üretim yöntemine ilave olarak, çok yüksek alaşım içeren kalıp çeliklerinde, özellikle ince ve homojen karbür dağılımını sağlamak için Toz metalürjisi (PM) kullanılmaktadır. Çok temiz sıvı çelikten, nötr ortamda elde edilen tozlar ile,  soğuk preslenmiş ingotlar elde edilir. Bu ingotlar da yüksek sıcaklıkta isostatik presleme (HIP) ile son ingot ürün haline getirilir.

Yukarıdaki üretim yöntemleri ile elde edilen ingotlar, istenen nihai ölçülere göre aşağıdaki iki prosesten birinde şeklillendirilir.

  • Haddeleme
  • Dövme

Bu proseslerin öncesi ve sonrasında, kalıp çeliklerinin mikro yapılarında ve mekanik özelliklerinde istenen özellikleri elde etmek üzere ısıl işlemler uygulanır.